Jest to przestrzeń do nawiązywania kontaktów, dzielenia się pomysłami i przekazywania dobrych praktyk, rozwijania współpracy europejskiej, zachęcania i wspierania informacji i uczenia się.

STRONY INTERNETOWE WBL, FORUM, BLOGI

UPOWSZECHNIANIE

Aby promować rezultaty naszego projektu, organizowane są trzy krajowe seminaria i europejska konferencja, w których uczestniczą menedżerowie, dostawcy szkoleń i potencjalni użytkownicy, którzy dowiedzą się o stworzonych zasobach i jak korzystać z MOOC:
Krajowe seminarium w Rumunii
Krajowe seminarium w Polsce
Krajowe seminarium w Hiszpanii
Europejska konferencja

HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN:

Newsletter 1   EN     RO      IT        ES
Newsletter 2    EN     RO    IT        ES
Newsletter 3    EN     RO     IT        ES
Newsletter 4    EN     RO     IT        ES
Ulotki               EN     RO      IT       ES
Plakaty             EN     RO      IT       ES

DZIAŁANIA W RAMACH UPOWSZECHNIANIA

TOTVET w internecie

TOTVET   w mediach

GALERIA