Modul IV: Monitorowanie i ocena

Topic 1: Monitorowanie postępów uczestników szkolenia
3.4. Nawiązywanie kontaktów 4.2. Ocena efektów uczenia się