DZIAŁALNOŚĆ

Projekt rozpocznie się od stworzenia mapy kompetencji i innowacyjnego oraz integracyjnego europejskiego modelu szkolenia, mającego na celu podniesienie kompetencji tutorów, trenerów w miejscu pracy i innych kategorii specjalistów VET zaangażowanych w kształcenie zawodowe i dualne.

Model będzie podstawą teoretyczną, wspierającą tworzenie odpowiedniego programu szkoleń oraz wyznaczanie odpowiednich celów i prezentację wyników szkoleniowych dla nauczycieli i trenerów w miejscu pracy, skupiającą się na organizowaniu, planowaniu i wdrażaniu szkoleń i ocenianiu uczestników.

Następnie partnerzy będą gromadzić materiały szkoleniowe i tworzyć nowe zasoby oraz narzędzia do nauki, które będą organizowane w atrakcyjnej formie z linkami do dodatkowych zasobów, filmów z You tube, animacji i quizów.

Łatwy w nawigacji kurs online zostanie również przygotowany i udostępniony na platformie edukacyjnej projektu w języku angielskim, rumuńskim, hiszpańskim, polskim i niemieckim.

Korzystając ze stworzonych zasobów, uczestnicy przygotują Masowy Otwarty Kurs Online (MOOC), stanowiący innowacyjne podejście pedagogiczne do wspólnego uczenia się poprzez współtworzenie, oparty na cyfrowej integracji w uczeniu się, mający na celu przeszkolenie tutorów i trenerów w miejscu pracy w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego i dualnego.

Masowy Otwarty Kurs Online (MOOC) trwa sześć tygodni i będzie dostępny w Rumunii, Polsce i Hiszpanii dla 150-200 uczestników rekrutowanych przez partnerów, tutorów i trenerów w środowisku pracy. Inni specjaliści VET z Europy i całego świata będą mogli również uczestniczyć w kursie.

Zanim Masowy Otwarty Kurs Online stanie się dostępny, podczas krótkiego szkolenia pracowników 14 trenerów z instytucji partnerskich i partnerów stowarzyszonych zostanie przeszkolonych do prowadzenia działań edukacyjnych na kursie MOOC.
Zostaną opracowane Wytyczne dotyczące szkolenia mediatorów i Podręcznik mediatora.

W Rumunii i Polsce zorganizowane zostaną warsztaty szkoleniowe, których celem będzie rozwijanie umiejętności i kompetencji 75-100 nauczycieli VET, pracowników i menedżerów zaangażowanych w kształcenie zawodowe (WBL) i dualne (DL), którzy zostaną przeszkoleni do planowania, wdrażania i zapewniania jakości programów szkoleniowych WBL, oceny, walidacji, transferu i uznawania wyników nauczania.

W celu promowania rezultatów projektu zorganizowane zostaną 3 seminaria krajowe i konferencja europejska, w których weźmie udział 150 zainteresowanych i potencjalnych użytkowników, którzy nauczą się korzystać z platformy projektowej i stworzonego modelu szkolenia, programu nauczania i zasobów do tworzenia nowych szkoleń.