KOORDYNATOR

Logo ISJ Dolj

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN  DOLJ, CRAIOVA, RUMUNIA

www.isjdolj.ro

Inspektorat szkolny okręgu Dolj jest regionalną organizacją publiczną, której misją jest promowanie strategii edukacyjnej na poziomie regionalnym i zapewnienie strategicznej komunikacji między Ministerstwem Edukacji a instytucjami edukacyjnymi, mającymi za zadanie koordynowanie działalności 200 szkół z okręgu Dolj.

PARTNERZY

logo_edunet

EDUNET ORGANIZATION , CRAIOVA, RUMUNIA

www.edu-net.ro

EDUNET jest organizacją non-profit, która świadczy usługi w celu promowania kształcenia ustawicznego, wspierania edukacji zawodowej, aktywnego obywatelstwa i trwałego rozwoju.
EDUNET jest autoryzowanym dostawcą kwalifikacji zawodowych i szkoleń dla dorosłych oraz posiada dwie szkoły zawodowe do wstępnej kwalifikacji pielęgniarek.
logo CCD Olt

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT, SLATINA, RUMUNIA

https://ccdolt.ro/

Olt Teaching-Staff Center (Centrum Kadry Nauczycielskiej Olt) jest powiązaną jednostką Ministerstwa Edukacji Narodowej, koordynowaną i kontrolowaną przez Inspektotrat Szkolny Okręgu Olt, której celem jest organizowanie ciągłych programów szkoleniowych dla nauczycieli i pomocniczej kadry nauczycielskiej z edukacji przedszkolnej. Jest to centrum zasobów edukacyjnych i innowacji.
Logo z orlem Poznan

Centrum Wsparcia Rzemiosla, Ksztalcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, POZNAŃ, POLSKA

https://www.cwrkdiz.poznan.pl

CWRKDiZ w Poznaniu jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, realizując statutową działalność, obejmuje zasięgiem Poznań i 11 powiatów.
Misją jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego w zakresie szkolenia zawodowego i dualnego na potrzeby lokalnych rynków pracy.
Wizja polega na kreowaniu szkolnictwa zawodowego i dualnego jako szkolnictwa pozytywnego wyboru, który daje możliwość realizowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.
Logo Camara Spain

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA, SPAIN

www.camarazaragoza.com

Chamber of Commerce and Industry of Zaragoza represents an area of almost 1 million inhabitants and 65.218 companies. It is a Public Law Corporation aiming at encouraging the public-private dialogue by representing, promoting and defending the general interests of Commerce, Industry and Services of the province of Zaragoza vis-à-vis the Public Administration, as well as at promoting and developing the green sustainable competitiveness of our private sector by providing differential high quality services such as promotion of internationalization, support to entrepreneurs, ecommerce, etc.

BEST  INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH

www.best.at

Firma BEST InstitutfürberufsbezogeneWeiterbildung und Personaltraining GmbH została założona w 1990 roku jako niezależna austriacka instytucja zapewniająca ciągłe szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doradztwa zawodowego. Jego główne działania obejmują opracowywanie innowacyjnych programów szkoleniowych dla młodych osób (+16) i dorosłych, z których wiele jest w niekorzystnej sytuacji, w ramach kształcenia ustawicznego i zawodowego, doradztwa i coachingu oraz aktywizacji dla osób poszukujących pracy i pracowników.
logo-ihk-projekt

IHK- PROJEKTGESELLSCHAFT MBH

www.ihk-projekt.de

HK-ProjektgesellschaftmbH jest dostawcą usług w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Jako spółka w 100% zależna od Izby Przemysłowo-Handlowej (właściwy organ w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego) działamy jako dostawca usług i partner dla Izby Przemysłowej i ich firm członkowskich (90% MŚP) oraz Izby Rzemieślniczej, ministerstw i innych instytucji, które promują rozwój gospodarczy. W ten sposób stworzyliśmy stabilną sieć dla przedsiębiorstw, instytucji, regionalnych i krajowych oraz międzynarodowych interesariuszy i uczestników.