Głównymi rezultatami projektu są:

 1. Model europejski, PDF w języku angielskim
 2. Mapa kompetencji, PDF w języku angielskim
 3. Program szkoleń, PDF w języku angielskim
 4. Materiały do nauki i szkoleń, PDF w języku angielskim i baza danych w zakładce Zasoby edukacyjne platformy projektowej
 5. Narzędzia edukacyjne, dostępne na platformie edukacyjnej projektu w czterech językach (angielski, rumuński, polski, niemiecki i hiszpański) w formie łatwego w nawigacji kursu online, a także na kanale TOTVET Slide.
 6. Masowy Otwarty Kurs Online (MOOC), pilotowany i testowany, dostępny na platformie Blackboard.
 7. Kompendium MOOC, dokumenty PDF w języku angielskim, rumuńskim, polskim, niemieckim i hiszpańskim.
 8. Przewodnik szkoleniowy dla prowadzących MOOC, PDF w języku angielskim.
 9. Podręcznik moderatora, PDF w języku angielskim.
 10. Przewodnik po najlepszych praktykach MOOC, PDF w języku angielskim.
 11. Przewodnik szkoleniowy dla specjalistów VET na temat uczenia się w miejscu pracy i dualnego, dokumenty PDF w języku angielskim, rumuńskim i polskim.