Proiectul va începe cu cercetarea literaturii și crearea unui model de formare nou și inovator, bazat pe modelul PPT / IENE, care vizează îmbunătățirea formării eficiente a diferitelor categorii de îngrijitori pentru vârstnici.

Modelul va fi fundamentul teoretic care sprijină crearea unui Curriculum și a unor obiective și rezultate de formare adecvate, adaptate lor la grupurile țintă,  migranții care lucrează în îngrijirea bătrânilor la domiciliu.

Modulele  Curriculum-ului și temele bazate pe competențele stabilite în cele patru domenii ale Modelului de Formare vor ghida obiectivele de învățare, rezultatele și activitățile de învățare ale cursului de formare online precum și crearea și  collectarea materialelor asociate de instruire / învățare / evaluare recomandate.

Instrumentele și resursele de învățare vor fi folosite în dezvoltarea activităților de învățare in cadrul cursului Masiv Open Online Course (MOOC), o abordare pedagogică inovatoare bazată pe  integrare digitală în învățare,  co-învățare și  co-creație.

Înainte de a pilota  cursul, vafi organizat un  atelier de formare european pentru instruirea formatorilor și voluntarilor  cu privire la modul de utilizare a MOOC, modul de desfășurare a învățării și susținerii învățării pentru participanți.

MOOC va fi pilotat cu participanții recrutați de partenerii din grupurile țintă. Alți participanți sunt așteptați să se înscrie pe web.

După completarea tuturor modulelor, participanții vor completa chestionarele de evaluare și chestionarul de evaluare a cursului. Cursanții vor primi certificate cu credite pentru participare la curs.

După etapa de validare, metodologia și conținutul cursului vor fi disponibile pe platforma proiectului și pot fi utilizate împreună cu modelul de formare și cu Curriculumul pentru o perioadă lungă de timp pentru a forma noi cursuri sau chiar noi MOOC.

Pentru a promova produsele proiectului, vor fi organizate șase seminarii naționale în țările partenere la care participă persoaneșe interesate și potențialii utilizatori,  care vor învăța cum să folosească modelul de formare, curriculum-ul și resursele create pentru a crea noi cursuri de formare.