Zasoby edukacyjne można wykorzystać do indywidualnej nauki.

Otwarte zasoby edukacyjne, takie jak teksty, pliki, animacje, filmy, quizy, strony internetowe zostały zebrane z Internetu. Partnerzy TOTVET opracowali również materiały edukacyjne i powiązane zasoby do masowego otwartego kursu online (MOOC) „Przygotowanie nauczycieli do uczenia się opartego na pracy”.

Listy zasobów szkoleniowych są pogrupowane według modułów i tematów.

Moduł I: Organizacja programu szkoleniowego

Moduł II: Prowadzenie nauki w miejscu pracy

Moduł III: Przywództwo

Moduł IV: Monitorowanie i ocena

Zasoby do oceny