1.Kwestionariusz pre kurs_po

2.ModuŁ I Test – Organizacja programu szkoleniowego_po

3.ModuŁ II Test – Prowadzenie nauki w miejscu pracy _po

4.ModuŁ III Test – Przywództwo_po

5.Moduł IV test – Monitorowanie i ocena_po

6.Kwestionariusz post kurs_po