Lista zasobów:

  1. Wdrożenie programu szkoleniowego
  2. Praca w zespole
  3. Przeprowadzanie nauki w miejscu pracy
  4. Komunikacja interpersonalna