Modul 2: PROWADZENIE NAUKI W MIEJSCU PRACY

TEMAT 4 Komunikacja interpersonalna

Nr Tytuł i opis zasobów Typ Język Sugerowane działania związane
z uczeniem się /szkoleniem/oceną
Adres URL / pobieranie
1. Rola komunikacji społecznej
w życiu człowieka

Uczestnicy zapoznają się
z poziomami komunikacji społecznej:
– komunikacja interpersonalna
– komunikacja interpersonalna
– komunikacja grupowa
– komunikacja masowa
– komunikacja pozaosobowa
Prezentacja

 

EN Indywidualne uczenie się
2. Komunikacja niewerbalna
Po zapoznaniu się z grupami sygnałów tworzących komunikację niewerbalną, takich jak:
– Kinesitis
– Para języków
– Autoprezentacja
– Dotyk
– Proksemika
– Chronomia
uczestnicy kursu będą mieli do dyspozycji dwa lub trzy filmy dotyczące mowy ciała.
Prezentacja

video

EN Indywidualne uczenie się https://www.youtube.com/watch?v=akfatVK5h3Y

https://www.verywellmind.com/types-of-nonverbal-communication-2795397

 

3. Komunikacja werbalna, rola słuchania i bariery w komunikacji

Uczestnicy kursu przejdą Mini Interpersonalne szkolenie komunikacyjne (testy samooceny
i ćwiczenia)

Prezentacja

Strony internetowe

Aplikacje

 

EN Indywidualne uczenie się https://www.thebalancecareers.com/verbal-communication-skills-list-2059698

https://www.skillsyouneed.com/ips/listening-skills.html

https://www.youtube.com/watch?v=2qo1aa0TEWc

https://www.youtube.com/watch?v=T_eel0OYU4k

4. Rola i metody autoprezentacji

Uczestnicy kursu dowiedzą się,
w jaki sposób wykonujemy autoprezentację oraz jaka jest rola autoprezentacji w życiu prywatnym i codziennym

Prezentacja

video

EN Indywidualne uczenie się https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=o3K_HbpWNpg

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ZZZ7k8cMA-4

https://www.youtube.com/watch?v=a2MR5XbJtXU

Https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=eIho2S0ZahI

https://www.youtube.com/watch?v=bGBamfWasNQ

5. Autoprezentacja – ćwiczenia:
Przygotowanie autoprezentacji/ odgrywanie ról – ocena i realizacja celów poszczególnych prezentacji
Uczestnicy kursu przygotowują własną krótką autoprezentację
i udostępniają ją innym uczestnikom, którzy ją oceniają
Aplikacje

 

EN Samokształce-nie
6. Empatia – sztuka słuchania

Opis, warunki i znaczenie empatycznego słuchania. Werbalizacja jako potwierdzenie
i weryfikacja empatii.
Zanim uczniowie przeczytają
o umiejętnościach empatii, sprawdzą poziom swoich umiejętności na podstawie testu – jak dobre są teraz twoje umiejętności empatii?

Prezentacja

Test

EN Indywidualne uczenie się https://www.gotoquiz.com/the_empathy_test

https://www.youtube.com/watch?v=99QI1yZzRyY

https://www.youtube.com/watch?v=0766jUAtaU8