Modul 2: PROWADZENIE NAUKI W MIEJSCU PRACY

TEMAT 2: PRACA W ZESPOLE

Nr Tytuł I opis zasobów Typ Język Sugerowane działania związane z uczeniem się/szkoleniem/oceną Adres URL / pobieranie
1 Czym jest dobra współpraca
w zespole?
Celem jednostki edukacyjnej jest wiedza o tym, jak definiuje się zespół, jakie są role w zespole, jaka jest efektywna współpraca i jak podejmowane są decyzje w zespole.
Prezentacja

 

EN Indywidualne uczenie się https://www.belbingetset.com/the-9-team-roles/

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_83.htm

https://blog.weekdone.com/promote-effective-teamwork-in-the-workplace/

http://www.free-management-ebooks.com/news/team-decision-making/

2 Test Belbina dotyczący ról
w zespole
(Raport indywidualny Belbina pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony poszczególnych ról zespołu w celu komunikowania się i dzielenia
z resztą zespołu)
Darmowy test ról zespołu 123test® (test ten jest inspirowany pomysłami na teorie ról zespołu, uogólnione ramy kompetencji
i znajomość teorii osobowości Wielkiej Piątki. Mierzy role odgrywane w firmach i zespołach zarządzających na całym świecie
w wielu kulturach).
Test EN Samokształcenie https://www.idrlabs.com/team-role/test.php

 

https://www.123test.com/team-roles-test/

 

3 Przegląd narzędzi ICT do pracy zespołowej (np. Prezi, Google Tools, Tricider, Twiddla, Timetoart, Dropbox, Padlet)
Ta jednostka omawia kwestie kształtowania umiejętności pracy zespołowej z wykorzystaniem narzędzi ICT. W pracy zespołowej narzędzia pomagają uzyskać dostęp do dokumentów
z dowolnego miejsca, oczywiście niezbędnym warunkiem jest dostęp do Internetu. Uczestnicy kursu dowiedzą się, jak utworzyć dokument za pomocą przeglądarki internetowej za pomocą komputera, tabletu lub smartfona.
Prezentacja

aplikacje

 

EN Indywidualne uczenie się https://drive.google.com/open?id=14wyLhjxx5AuGDW6TQV2zWaNeSEYKiFVx
4 Zalety i wady współpracy zespołu, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, komunikacji
w zespole, negocjacji, rozwiązywania konfliktów
Umiejętność komunikowania się, radzenia sobie w stresującej sytuacji, negocjowania lub rozwiązywania konfliktów to podstawowe kompetencje społeczne, szczególnie w pracy zespołowej. Korzystając z narzędzi ICT, uczestnicy kursu będą mogli wymieniać informacje
i doświadczenia w powyższych tematach.
Aplikacje EN Refleksja grupowa, praca w grupie przy użyciu narzędzi ICT https://www.hf.faa.gov/webtraining/teamperform/team008.htm

 

https://content.wisestep.com/top-advantages-and-disadvantages-of-working-in-a-team/

 

https://hbr.org/2016/01/help-your-team-manage-stress-anxiety-and-burnout

 

https://wheniwork.com/blog/18-ways-to-de-stress-re-energize-your-team/

https://www.proofhub.com/articles/effective-team-communication

https://www.workzone.com/blog/team-communication/

https://static1.squarespace.com/static/5385613ee4b0883f7108f96f/t/5a176783ec212d9bd393f321/1511483320513/The+Power+of+Team+Negotiations_3.pdf

 

5 Zarządzanie czasem
Efektywność osobista zależy od wielu nawyków, które składają się na dobre zarządzanie czasem. Dzięki znajomości technik samozarządzania na czas uczestnicy będą mogli rozwinąć swoją efektywność w sprawnej realizacji zadań. W tej części zalecamy zapoznanie się
z niektórymi samouczkami zawierającymi przydatne wskazówki dotyczące zarządzania czasem.
Video EN Indywidualne uczenie się https://www.youtube.com/watch?v=KJLHlOIdqA4

https://www.youtube.com/watch?v=1FsEr8owBOc

https://www.youtube.com/watch?v=xwsLuxlbY2w

 

6 Samozarządzanie w czasie
Macierz Eisenhowera (Matrix, Eisenhower Square) jest jedną
z popularnych koncepcji świadomego samozarządzania
w czasie. Służy do analizy i oceny własnych działań w kontekście wydajności. Jest to również narzędzie do planowania
i ustalania priorytetów z punktu widzenia ich znaczenia i pilności. Umożliwia dokonywanie lepszych
i dokładniejszych wyborów oraz podejmowanie decyzji dotyczących działań. Macierzy można również używać do ustalania priorytetów pracy zespołowej lub zadań
w ramach większych projektów biznesowych.
Macierz Eisenhowera EN Samokształcenie https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/