Lista zasobów:

  1. Zarządzanie czasem
  2. Praca zespołowa
  3. Rozwiązywanie problemów
  4. Nawiązywanie kontaktów