ModuŁ 3: PRZYWÓDZTWO

TEMAT 2: Praca zespołowa

Nr Tytuł i opis zasobów Typ Język Sugerowane działania związane z uczeniem się/szkoleniem/ oceną Adres URL / pobieranie
1. ZESPÓŁ VERSUS GROUP

Ten film dotyczy:
– pomysł na zespół, pomysł na grupę
– definicje
– cechy charakterystyczne
– cele w zakresie wydajności działania

Video EN Indywidualne uczenie się https://www.youtube.com/watch?v=uG-FLOi4OOU
2. KOMPETENCJE ZESPOŁU

W rzeczywistości praca zespołowa jest jedną z najważniejszych kompetencji
w większości form zatrudnienia
i bez niej firmy mają tendencję do upadku.
Rodzaje umiejętności pracy zespołowej
Praca zespołowa obejmuje cały zestaw umiejętności, których nie można łatwo przypisać do jednej pozycji:
Umiejętności komunikacyjne
Umiejętności wsparcia
Umiejętność rozwiązywania problemów
Umiejętności słuchania
i przekazywania informacji zwrotnych
Umiejętności zarządzania konfliktami

Artykuł EN Indywidualne uczenie się https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/competencies/teamwork
3. KOMUNIKACJA JEST KLUCZEM DO PRACY ZESPOŁOWEJ

Artykuł dotyczy głównej idei, że komunikacja jest ważna dla zespołów, ale to dopiero początek. Oznacza to, że komunikacja jest pierwszym poziomem pracy w zespole, a żeby tak się stało, każdy członek zespołu musi skutecznie zaangażować się w dwie rzeczy…

Artykuł EN Indywidualne uczenie się https://www.leadersinstitute.com/communication-is-a-key-to-teamwork/
4. Belbin – droga dla zespołów innowacyjnych

Badanie ma na celu zbadanie,
w jaki sposób metodologia Roli zespołu Belbin wyjaśnia, w jaki sposób zespoły ds. innowacji
w środowisku badań i rozwoju (R&D) przyspieszają proces innowacji dzięki lepszej pracy zespołowej. Podejściem do tego badania jest wykorzystanie wyników 730 respondentów Inwentaryzacji Samooceny Roli Zespołu Belbin oraz doświadczenia w przeprowadzeniu 68 sesji opinii zwrotnych Belbin, podczas których zespoły otrzymały Wynik Zespołu Belbin. Badanie to potwierdza, że wszystkie osoby i zespoły mają swoją własną mieszankę Ról Zespołu Belbin, w związku z czym każdy zespół ma unikalną kulturę innowacji i klimat zespołu. Zespoły mają wspólną cechę: wszyscy członkowie zespołu czerpią korzyści ze wzajemnej znajomości ról zespołu Belbin i wpływu ich własnych ról na pracę zespołową.

Artykuł  – pdf

 

EN Indywidualne uczenie się https://www.belbin.com/media/1700/belbin-aug2015-thewayforwardforinnovationteams-jofcreativitybusinessinnovation-v1-2015-nel-mostert.pdf

Journal of Creativity and Business Innovation, Vol. 1, 2015. www.journalcbi.com ISSN 2351 – 6186

Artykuł jest dostępny na: http://www.journalcbi.co m/belbin-for-innovationteams.html

5. TEORIE RÓŁ ZESPOŁU BELBINA Peter Mackechna,

Źródło: Peter Mackechn pozyskany z wielu artykułów
Niektóre organizacje mają dość nakazowy charakter podczas budowania zespołów
i wykorzystują teorie ról zespołu, aby „budować” zespół, który ich zdaniem jest najskuteczniejszy dla danego projektu. Powszechnie uznana teoria ról zespołowych została zasugerowana przez Belbin w 1981 r. Belbin uważa, że każdy
z nas posiada wzór zachowania, który charakteryzuje zachowanie jednej osoby względem drugiej
w ułatwianiu rozwoju zespołu. Dr Meredith Belbin definiuje rolę zespołu jako: „Tendencję do zachowywania się, współdziałania
i współdziałania z innymi
w określony sposób”.

Plik PDF EN Indywidualne uczenie się https://www.businesscoaching.co.uk/files/belbin_team_role_theories.pdf
6. 12 ŁATWYCH SPOSOBÓW ULEPSZENIA ZESPOŁU PRACY

W tym artykule opisano 12 świetnych sposobów usprawnienia pracy zespołowej w organizacji.
Autor Hannah Price

Strona internetowa EN Indywidualne uczenie się https://blog.jostle.me/blog/12-easy-ways-to-improve-workplace-teamwork

 

7. TED TALK – Jak wielcy liderzy inspirują działania

Simon Sinek ma prosty, ale potężny model inspirującego przywództwa – zaczynając od złotego koła
i pytania: „Dlaczego?” Jego przykłady to Apple, Martin Luther King Jr. i bracia Wright …

VIDEO EN Indywidualne uczenie się https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action/transcript?referrer=playlist-tips_for_inclusive_leadership#t-143154