Lista zasobów:

  1. Monitorowanie postępów uczestników szkolenia
  2. Ocena efektów uczenia się
  3. Raportowanie wyników stażu
  4. Ocena oraz poprawa programu szkoleniowego