Modul 4 Monitorowanie i ocena

TEMAT 2: Ocena efektów uczenia się

Nr Tytuł i opis zasobów Typ Język Sugerowane działania związane z uczeniem się/szkoleniem/ oceną Adres URL / pobieranie
1. Ocena efektów uczenia się Strona internetowa
Plik
EN Indywidualne uczenie się http://www.ecvet-projects.eu/Documents/Note%20on%20assessment%20revised.pdf
2. Przeprowadzić ocenę
(Zestaw narzędzi ECVET)
Strona internetowa EN Indywidualne uczenie się http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/carry-out-assessment
3. Skonfiguruj strukturę oceny
i informacji zwrotnych
Strona internetowa EN
DE
ES
IT
CZ
Indywidualne uczenie się http://train-com.de/traincom/english/monitor/assessment/index.rsys
4. STRATEGIE OCENY DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ I NAUKI PROBLEMOWEJ Strona internetowa / Plik pdf EN Indywidualne uczenie się https://www.plymouth.ac.uk/uploads/production/document/path/2/2434/Assessing_Enquiry_and__Problem_Based_Learning.pdf
5. 4 etapy samooceny ucznia Strona internetowa EN Indywidualne uczenie się https://www.edutopia.org/practice/mastering-self-assessment-deepening-independent-learning-through-arts
6. OCENA W MIEJSCU PRACY Strona internetowa /Moduł EN Indywidualne uczenie się https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4017451/
7. Edukacja 4.0:

CYFROWA KSIĄŻECZKA
Z RAPORTAMI

Strona internetowa EN Indywidualne uczenie się https://www.fis-gmbh.de/en/products-services/report-booklet/
8. Piramida Millera i pryzmat Strona internetowa EN Indywidualne uczenie się http://www.gp-training.net/training/educational_theory/adult_learning/miller.htm
9. Informacje zwrotne 360 stopni
to proces, w ramach którego gromadzone są informacje zwrotne od podwładnych pracownika, współpracowników i przełożonych, a także samoocena przeprowadzona przez samego pracownika
Video

 

Plik

EN Indywidualne uczenie się https://www.youtube.com/watch?v=eT4tohLWeUw

 

https://www.appraisal360.co.uk/uploads/example-report.pdf

10. DiSC® jest wiodącym narzędziem oceny indywidualnej, z którego korzysta co roku ponad milion osób w celu poprawy wydajności pracy, pracy zespołowej i komunikacji Strona internetowa

Video

EN Indywidualne uczenie się https://www.discprofile.com/what-is-disc/overview/

 

https://youtu.be/BHmtFdPYgBc