Modul 4 Monitorowanie i ocena

TEMAT 3: Raportowanie wyników stażu

Nr Tytuł i opis zasobów Typ Język Sugerowane działania związane z uczeniem się/szkoleniem/ oceną Adres URL / pobieranie
1. Monitoruj i dokumentuj efekty uczenia się toolkit EN
ESDE
ITCZ
Materiał szkoleniowy http://train-com.de/traincom/english/monitor/index.rsys
2. Wyniki oceny dokumentów (zestaw narzędzi ECVET) toolkit EN Indywidualne uczenie się http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/document-assessment-results-personal-transcript
3. Europass;
Pięć dokumentów, dzięki którym twoje umiejętności i kwalifikacje będą jasne i łatwo zrozumiałe
w Europie
Dokumenty
Pliki
All EU language Ocena,
dokumentacja
https://europass.cedefop.europa.eu/about-europass
4. ProfilPASS toolkit DE Ocena,
dokumentacja
https://www.profilpass.de/
5. Raport z praktyki – przykładowy raport z praktyki, format, przykład Pliki,

Strony internetowe

EN Ocena,
dokumentacja
https://scholarshipfellow.com/internship-report-internship-report-sample-format-example/