Lista zasobów:

  1. Ocena potrzeb szkoleniowych – rekrutacja stażysty
  2. Konfiguracja wyników nauczania
  3. Opracowanie planu szkoleniowego
  4. Organizacja planu uczenia się