Modul 1: Organizacja programu szkoleniowego

TEMAT 3 Opracowanie planu szkoleni owego

Nr Tytuł i opis zasobów Typ Język Sugerowane działania związane z uczeniem się/szkoleniem/ oceną Adres URL / pobieranie
1. PLANOWANIE KURSU – DOBRE PLANOWANIE JEST PODSTAWĄ UDANEGO WYDARZENIA

Planowanie kursu jest jednym
z podstawowych zajęć dla nauczycieli kształcenia dorosłych. Podobnie jak w przypadku wielu innych projektów, dobre planowanie kursu znacznie ułatwia wdrażanie. Ale szczególnie dla początkujących instruktorów kursu pojawia się pytanie: jak prawidłowo zaplanować kurs? Przeczytasz tutaj, co jest ważne dla dobrego planowania kursu.

Strona interneto-wa DE Indywidualne uczenie się https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/kursplanung.html
2. PLANOWANIE NAUCZANIA
Z MODELEM KIOSKMetafora budowy domu pomaga upewnić się, że nie zapomnisz niczego ważnego podczas planowania oferty edukacyjnej. Trener i konsultant Hubert Teml opisuje planowanie sytuacji dydaktyczno-naukowej uproszczonej za pomocą małego budynku, kiosku. Wolno dostępny model w Internecie pokazuje, że planowanie i projektowanie sytuacji dydaktyczno-naukowej  jest bardzo podobne do budowy domu. Dom i nauczanie – oba wymagają co najmniej fundamentu, podstawowej ramy
i dachu.
Strona interneto-wa DE Indywidualne uczenie się https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=8227
3. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PROGRAMÓW PRZYSZŁOŚCI DLA MŚP

Ta jednostka edukacyjna ma na celu znalezienie odpowiednich strategii identyfikacji innowacyjnych ścieżek przygotowania zawodowego dostosowanych do potrzeb młodych praktykantów, przy jednoczesnym zapewnieniu integracji wiedzy teoretycznej
z doświadczeniem praktycznym. Przyjrzy się również analizie rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem oferty szkoleń zawodowych i zrozumieniu głównych przepisów prawnych
i umów dotyczących programów stażowych.

Plik PDF EN Indywidualne uczenie się
4. JAK SZKOLIĆ PRACOWNIKÓW: SKUTECZNE PROGRAMY SZKOLENIOWE DLA DOROSŁYCH

W tym filmie dowiesz się, co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu szkolenia z dorosłymi, aby zapewnić pomyślne osiągnięcie celów nauczania. Dorośli chcą być zaangażowani w proces uczenia się, chcą wykorzystać swoje doświadczenia i chcą informacji zwrotnej, aby mogli się sukcesywnie doskonalić.

Video EN Indywidualne uczenie się https://www.youtube.com/watch?v=nz6SwliUWoE

 

5. MONITOROWANIE I WSPARCIE PROCESU UCZENIA SIĘ PRAKTYKANTÓW

Ta jednostka szkoleniowa ma na celu przygotowanie praktykantów
i opracowanie odpowiednich narzędzi monitorowania
i informacji zwrotnych dla uczniów, którzy zostaną zbadani w celu zapewnienia praktykantom doświadczenia. Na końcu tej jednostki edukacyjnej będziesz
w stanie określić wymagania dotyczące monitorowania, wspierania i rejestrowania procesu uczenia się praktykanta, a także opracować plan monitorowania, wspierania i rejestrowania procesu uczenia się praktykanta.

Plik PDF EN Indywidualne uczenie się
6. PRZEWODNIK PO TECHNIKACH DORADZTWA I POŚREDNICTWA PRACY

Ta jednostka edukacyjna ma na celu zapewnienie kompetencji niezbędnych do opracowania technik / metod planowania kariery, kompetencji interpersonalnych oraz narzędzi doradztwa i orientacji zawodowej w celu wspierania uczniów w ich planowaniu kariery. Będzie się także zastanawiać nad ułatwieniem praktykantom zdobycia stabilnego
i pożądanego miejsca pracy, w celu projektowania swojej kariery zawodowej, jak projektować, wykonywać i oceniać techniki planowania kariery zawodowej oraz ułatwiać zatrudnienie praktykantów.

Plik PDF EN Indywidualne uczenie się
7. STOSOWANIE WSPÓŁCZESNYCH METOD i PODEJŚĆ PEDAGOGICZNYCH PRZY UŻYCIU NARZĘDZI CYFROWYCH

Ta jednostka edukacyjna ma na celu wspieranie nauczycieli
i nauczycieli ze szkół VET, organizatorów szkoleń i instytucji pośredniczących w stosowaniu metod skoncentrowanych na uczniu oraz w wyborze odpowiedniego wsparcia dydaktycznego dla szkoleń
w realnym kontekście pracy, w tym narzędzi ICT, platform uczenia się
i współpracy oraz aplikacji.

Plik PDF EN Indywidualne uczenie się