Aby promować rezultaty naszego projektu, zorganizowane zostały trzy krajowe seminaria i europejska konferencja, w których uczestniczyli menedżerowie, dostawcy szkoleń i potencjalni użytkownicy, którzy dowiedzieli się o stworzonych zasobach i o tym jak korzystać z MOOC:

UPOWSZECHNIANIE

Aby promować rezultaty naszego projektu, organizowane są trzy krajowe seminaria i europejska konferencja, w których uczestniczą menedżerowie, dostawcy szkoleń i potencjalni użytkownicy, którzy dowiedzą się o stworzonych zasobach i jak korzystać z MOOC:
Krajowe seminarium w Rumunii
Krajowe seminarium w Polsce
Krajowe seminarium w Hiszpanii
Europejska konferencja

NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DO UPOWSZECHNIANIA:

Newsletter 1    EN    RO      PL      ES     DE
Newsletter 2    EN    RO      PL      ES     DE
Newsletter 3    EN    RO      PL      ES     DE
Newsletter 4    EN    RO      PL      ES     DE
Ulotki           EN    RO       PL     ES     DE

DZIAŁANIA W RAMACH UPOWSZECHNIANIA

TOTVET w Internecie

TOTVET   w mediach

GALERIA