Przygotowanie tutorów do uczenia się opartego na pracy

Kurs jest skierowany do pracowników firm prowadzących praktyczne szkolenie uczniów w miejscu pracy, mentorów lub opiekunów praktycznych uczniów w firmie, wykwalifikowanych trenerów dla praktykantów w kształceniu dualnym,  nauczycieli / trenerów w szkole VET, menedżerów lub pracowników w szkole lub firmie VET zaangażowanych w szkolenie praktykantów w miejscu pracy.

Kurs „Przygotowanie tutorów do uczenia się opartego na pracy” pomoże ci podnieść kompetencje, których potrzebujesz jako tutor, zdobyć odpowiednią wiedzę, umiejętności międzykulturowe i społeczne, języki obce i umiejętności cyfrowe oraz umożliwi ci prowadzenie wysokiej jakości szkolenia w zakresie uczenia się opartego na pracy i kształceniu dualnym.

Narzędzia edukacyjne zostały stworzone przez zespół projektowy TOTVET i wykorzystane do opracowania działań edukacyjnych w ramach Massive Open Online Course (MOOC).

Moduły kursów

Moduł 1: Organizacja programu szkoleniowego

Moduł 2: Prowadzenie nauki w miejscu pracy

Moduł 3: Przywództwo

Moduł 4: Monitorowanie i ocena