Modul I: Organizacja programu szkoleniowego

Topic 2: Konfiguracja wyników nauczania
1.1. Ocena potrzeb szkoleniowych 1.3. Opracowanie planu szkolenia