Modul I: Organizacja programu szkoleniowego

Topic 3: Opracowanie planu szkolenia
1.2. Konfiguracja wyników nauczania 1.4. Organizowanie planu uczenia się