Modul I: Organizacja programu szkoleniowego

Topic 4: Organizowanie planu uczenia się
1.3. Opracowanie planu szkolenia 2.1. Wdrożenie program szkoleniowego