Modul II: Prowadzenie nauki w miejscu pracy

Topic.2: Praca w zespole
2.1. Wdrożenie program szkoleniowego 2.3. Prowadzenie nauki w miejscu pracy