Modul II: Prowadzenie nauki w miejscu pracy

Topic 3: Prowadzenie nauki w miejscu pracy
2.2. Praca w zespole 2.4. Komunikacja interpersonalna