Modul II: Prowadzenie nauki w miejscu pracy

Topic 4: Komunikacja interpersonalna
2.3. Prowadzenie nauki w miejscu pracy 3.1. Zarządzanie czasem