Moduł 3: Przywództwo

Narzędzia do nauki :

3.1. Zarządzanie czasem

3.2. Praca zespołowa

3.3. Rozwiązywanie problemów

3.4. Nawiązywanie kontaktów