Modul III: Przywództwo

Topic 1: Zarządzanie czasem
2.4. Komunikacja interpersonalna 3.2. Praca zespołowa