Modul III: Przywództwo

Topic 2: Praca zespołowa
3.1. Zarządzanie czasem 3.3. Rozwiązywanie problemów