Modul III: Przywództwo

Topic 3: Rozwiązywanie problemów
3.2. Praca zespołowa 3.4. Nawiązywanie kontaktów