Modul III: Przywództwo

Topic 4: Nawiązywanie kontaktów
3.3. Rozwiązywanie problemów 4.1. Monitorowanie postępów uczestników szkolenia