Moduł 4: Monitorowanie i ocena

Narzędzia do nauki :

4.1. Monitorowanie postępów uczestników szkolenia

4.2. Ocena efektów uczenia się

4.3. Raportowanie wyników stażu

4.4. Ocena oraz poprawa programu szkoleniowego