Modul IV: Monitorowanie i ocena

Topic 2: Ocena efektów uczenia się
4.1. Monitorowanie postępów uczestników szkolenia 4.3. Raportowanie wyników stażu