Modul IV: Monitorowanie i ocena

Topic 3: Raportowanie wyników stażu
4.2. Ocena efektów uczenia się 4.4. Ocena i poprawa programu szkoleniowego