Modul IV: Monitorowanie i ocena

Topic 4: Ocena i poprawa programu szkoleniowego
4.3. Raportowanie wyników stażu 1.1. Ocena potrzeb szkoleniowych