DZIAŁALNOŚĆ

Projekt rozpoczął się od stworzenia mapy kompetencji i innowacyjnego oraz integracyjnego europejskiego modelu szkolenia, mającego na celu podniesienie kompetencji tutorów, trenerów w miejscu pracy i innych kategorii specjalistów VET zaangażowanych w kształcenie zawodowe i dualne.

Model stanowił podstawą teoretyczną, wspierającą tworzenie odpowiedniego programu szkoleń oraz wyznaczanie odpowiednich celów i prezentację wyników szkoleniowych dla nauczycieli i trenerów w miejscu pracy, skupiającą się na organizowaniu, planowaniu i wdrażaniu szkoleń i ocenianiu uczestników.

Następnie partnerzy zgromadzili materiały szkoleniowe i utworzyli nowe zasoby oraz narzędzia do nauki, które były organizowane w atrakcyjnej formie z linkami do dodatkowych zasobów, filmów z You tube, animacji i quizów.

Łatwy w nawigacji kurs online został również przygotowany i udostępniony na platformie edukacyjnej projektu w języku angielskim, rumuńskim, hiszpańskim, polskim i niemieckim.

Korzystając ze stworzonych zasobów, uczestnicy przygotowali Masowy Otwarty Kurs Online (MOOC), stanowiący innowacyjne podejście pedagogiczne do wspólnego uczenia się poprzez współtworzenie, oparty na cyfrowej integracji w uczeniu się, mający na celu przeszkolenie tutorów i trenerów w miejscu pracy w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego i dualnego.

Podczas wspólnych warsztatów szkoleniowych dla pracowników trenerzy z organizacji partnerskich i partnerów stowarzyszonych zostali przeszkoleni w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych i ułatwiania uczenia się w ramach MOOC

Kurs MOOC, trwający sześć tygodni, jest dostarczany wykładowcom i trenerom w miejscach pracy oraz innym specjalistom VET, rekrutowanym przez partnerów z Rumunii, Polski, Austrii i Hiszpanii lub zarejestrowanym przez Internet.

Następnie, podczas bezpośrednich warsztatów szkoleniowych organizowanych w Rumunii i Polsce, nauczyciele VET, pracownicy i menedżerowie zaangażowani w uczenie się w miejscu pracy i kształcenie dualne zostali przeszkoleni w zakresie planowania, wdrażania i zapewniania jakości programów szkoleniowych WBL oraz oceny, walidacji, transferu uznawania wyników uczenia się.

W celu promowania rezultatów projektu zorganizowano seminaria krajowe i konferencję europejską, w których udział wzięli interesariusze i potencjalni użytkownicy, którzy nauczyli się korzystać z platformy projektowej, stworzonego modelu szkolenia, programu nauczania i zasobów do tworzenia nowych szkoleń.