KOORDYNATOR

Logo ISJ Dolj

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN  DOLJ, CRAIOVA, RUMUNIA

www.isjdolj.ro

Inspektorat szkolny okręgu Dolj jest regionalną organizacją publiczną, której misją jest promowanie strategii edukacyjnej na poziomie regionalnym i zapewnienie strategicznej komunikacji między Ministerstwem Edukacji a instytucjami edukacyjnymi, mającymi za zadanie koordynowanie działalności 200 szkół z okręgu Dolj.

PARTNERZY

logo_edunet

EDUNET ORGANIZATION , CRAIOVA, RUMUNIA

www.edu-net.ro

EDUNET jest organizacją non-profit, która świadczy usługi w celu promowania kształcenia ustawicznego, wspierania edukacji zawodowej, aktywnego obywatelstwa i trwałego rozwoju.
EDUNET jest autoryzowanym dostawcą kwalifikacji zawodowych i szkoleń dla dorosłych oraz posiada dwie szkoły zawodowe do wstępnej kwalifikacji pielęgniarek.
logo CCD Olt

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT, SLATINA, RUMUNIA

https://ccdolt.ro/

Olt Teaching-Staff Center (Centrum Kadry Nauczycielskiej Olt) jest powiązaną jednostką Ministerstwa Edukacji Narodowej, koordynowaną i kontrolowaną przez Inspektotrat Szkolny Okręgu Olt, której celem jest organizowanie ciągłych programów szkoleniowych dla nauczycieli i pomocniczej kadry nauczycielskiej z edukacji przedszkolnej. Jest to centrum zasobów edukacyjnych i innowacji.
Logo z orlem Poznan

Centrum Wsparcia Rzemiosla, Ksztalcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, POZNAŃ, POLSKA

https://www.cwrkdiz.poznan.pl

CWRKDiZ w Poznaniu jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, realizując statutową działalność, obejmuje zasięgiem Poznań i 11 powiatów.
Misją jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego w zakresie szkolenia zawodowego i dualnego na potrzeby lokalnych rynków pracy.
Wizja polega na kreowaniu szkolnictwa zawodowego i dualnego jako szkolnictwa pozytywnego wyboru, który daje możliwość realizowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.
Logo Camara Spain

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA, SPAIN

www.camarazaragoza.com

Izba Przemysłowo-Handlowa w Saragossie reprezentuje prawie 1 milion mieszkańców i 65.218 firm. Jest to publiczna korporacja prawna, której celem jest zachęcanie do dialogu publiczno-prywatnego poprzez reprezentowanie, promowanie i obronę ogólnych interesów handlu, przemysłu i usług prowincji Saragossa wobec administracji publicznej, a także promowanie i rozwój zrównoważonej ekologicznej konkurencyjności sektora prywatnego poprzez zapewnienie zróżnicowanych usług wysokiej jakości, takich jak promocja internacjonalizacji, wsparcie dla przedsiębiorców, e-handel itp.

BEST  INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH

www.best.at

Firma BEST InstitutfürberufsbezogeneWeiterbildung und Personaltraining GmbH została założona w 1990 roku jako niezależna austriacka instytucja zapewniająca ciągłe szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doradztwa zawodowego. Jego główne działania obejmują opracowywanie innowacyjnych programów szkoleniowych dla młodych osób (+16) i dorosłych, z których wiele jest w niekorzystnej sytuacji, w ramach kształcenia ustawicznego i zawodowego, doradztwa i coachingu oraz aktywizacji dla osób poszukujących pracy i pracowników.
logo-ihk-projekt

IHK- PROJEKTGESELLSCHAFT MBH

www.ihk-projekt.de

HK-ProjektgesellschaftmbH jest dostawcą usług w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Jako spółka w 100% zależna od Izby Przemysłowo-Handlowej (właściwy organ w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego) działamy jako dostawca usług i partner dla Izby Przemysłowej i ich firm członkowskich (90% MŚP) oraz Izby Rzemieślniczej, ministerstw i innych instytucji, które promują rozwój gospodarczy. W ten sposób stworzyliśmy stabilną sieć dla przedsiębiorstw, instytucji, regionalnych i krajowych oraz międzynarodowych interesariuszy i uczestników.