Spotkania projektowe

Spotkanie w Polsce

Spotkanie w Niemczech

TSzkolenie moderatorów MOOC

Konferencja europejska

Krajowe seminarium w Rumunii

Krajowe seminarium w Polsce

Krajowe seminarium w Hiszpanii