Cele i zadania

Uczenie się w miejscu pracy (WBL) jest jednym z celów agendy europejskiej i priorytetów krajowych, strategii i polityki VET oraz procesów reform.

W ostatnim czasie w Rumunii i Polsce pojawiły się inicjatywy dotyczące rozwoju kształcenia zawodowego i dualnego.

Kluczowym czynnikiem wysokiej jakości kształcenia zawodowego jest posiadanie dobrze przygotowanych wykwalifikowanych pracowników, którzy szkolą praktykantów. Poprawa kompetencji trenerów wewnętrznych jest jednym ze strategicznych celów europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt „TOTVET – Szkolenie tutorów i specjalistów VET w zakresie wysokiej jakości kształcenia zawodowego i dualnego” ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych tutorów, nauczycieli i menedżerów VET, umożliwiając im zapewnienie wysokiej jakości szkoleń w zakresie uczenia się w miejscu pracy (WBL) i uczenia się dualnego (DL).

W ramach projektu TOTVET sześciu partnerów z Rumunii, Polski, Hiszpanii, Niemiec i Austrii stworzy innowacyjny i integracyjny europejski model szkoleniowy, mający na celu poprawę kompetencji tutorów i nauczycieli VET zaangażowanych w kształcenie zawodowe i dualne.

Główne wyniki projektu to Masowy Otwarty Kurs Online dostarczany za pośrednictwem platformy Blackboard.

Korzystając z naszego innowacyjnego modelu szkolenia, trenerzy mogą stworzyć własny Masowy Otwarty Kurs Online (MOOC). W zakładce Masowy Otwarty Kurs Online na stronie internetowej, trenerzy mogą pobrać Kompendium treści Masowego Otwartego Kursu Online, Przewodnik szkoleniowy dla prowadzących Masowy Otwarty Kurs Online oraz Przewodnik dobrych praktyk z wynikami pilotażu Masowego Otwartego Kursu Online.

Ta strona internetowa zapewnia również dostęp do zasobów edukacyjnych pogrupowanych w cztery moduły, a także łatwy w nawigacji kurs online.