Ten model szkolenia TOTVET ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych opiekunów i nauczycieli VET oraz umożliwienie im prowadzenia wysokiej jakości szkolenia w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie uczenia się opartego na pracy i kształceniu dualnym.

Skierowany jest do profesjonalistów, którzy prowadzą szkolenia zawodowe w środowisku pracy dla praktykantów i młodych uczniów odbywających praktyki zawodowe, takich jak:

  1. a) wykwalifikowani pracownicy, którzy nadzorują praktyczne szkolenie uczniów w miejscu pracy, opiekunowie, mentorzy i superwizorzy w miejscu pracy;
  2. b) wykwalifikowani trenerzy praktykantów lub osób uczących się w ramach programów alternatywnych;

(c) nauczyciele i / lub trenerzy prowadzący zajęcia praktyczne w szkołach VET

(d) trenerzy, którzy szkolą zadania nauczycieli / trenerów.

Model opiera się na kompetencjach zidentyfikowanych przez partnerów TOTVET, potrzebnych trenerom VET i nauczycielom w uczeniu się opartym na pracy i kształceniu dualnym.

Pobierz listę kompetencji w językach angielskim, rumuńskim, hiszpańskim, niemieckim i polskim.

Pobierz model szkoleniowy

Model zapewnił ramy dla stworzenia i realizacji programu szkoleniowego dla Masowego Otwartego Kursu Online „Przygotowanie nauczycieli do uczenia się opartego na pracy”

Program szkolenia

Lista modułów i tematów

Moduł I: ORGANIZACJA PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Ocena potrzeb szkoleniowych

Konfiguracja wyników nauczania

Opracowanie planu szkoleniowego

Organizacja planu uczenia się

 

Moduł II: PROWADZENIE NAUKI W MIEJSCU PRACY

Wdrożenie programu szkoleniowego

Praca w zespole

Przeprowadzenie nauki w miejscu pracy

Komunikacja interpersonalna

 

Moduł III: PRZYWÓDZTWO

Zarządzanie czasem

Praca zespołowa

Rozwiązywanie problemów

Nawiązywanie kontaktów

 

Moduł IV: Monitorowanie i ocena

Monitorowanie postępów uczestników szkolenia

Ocena efektów uczenia się

Raportowanie wyników stażu

Ocena oraz poprawa programu szkoleniowego

 

Pobierz program szkoleniowy