Kurs „PROJEKTOWANIE I ORGANIZACJA PROGRAMÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W FIRMACH I W SYSTEMIE DUALNYM” został opracowany w oparciu o Metodologię Szkolenia Nauczycieli VET i ma na celu pomóc nauczycielom i specjalistom VET w rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji w zakresie planowania i wdrażania programów szkoleń opartych na wiedzy o tym jak korzystać z europejskich narzędzi do walidacji transferu i uznawania efektów uczenia się.

Kurs był dostępny online dla 107 nauczycieli VET, menedżerów i pracodawców wybranych przez organizacje partnerskie z Rumunii i Polski.

Kurs ma dwa moduły tematyczne:

  • Moduł I: Projektowanie i organizacja programów praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach i w systemie dualnym
  • Moduł II: Monitorowanie, ocena, certyfikacja i walidacja efektów uczenia się w zakresie kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach i w systemie dualnym

Podczas szkolenia uczestnicy dzielili się doświadczeniami i pracowali razem w grupach nad konkretnymi dokumentami dotyczącymi dualnego uczenia się i uczenia się opartego na pracy, takimi jak programy nauczania, umowa o partnerstwie między szkołą a firmą, umowa stażowa, narzędzia monitorowania i oceny, Europass i inne europejskie narzędzia do uznawania i przenoszenia wyników nauczania. Uczestnicy ocenili również metodologię i materiały szkoleniowe.

Szkoły kształcące w zawodach, specjaliści VET i organizatorzy szkoleń w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego mogą wykorzystywać metodologię i zasoby szkoleniowe do kształcenia wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów VET w celu aktualizacji i poszerzenia ich wiedzy na temat szkoleń w miejscu pracy lub uczenia się dualnego oraz poprawy ich umiejętności w zakresie prowadzenia nauki w miejscu pracy.

Pobierz przewodnik szkolenia specjalistów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w DL i WBL. w angielskim, rumuńskim and polskim