Lista resurselor:

  1. Monitorizarea progresului cursanților
  2. Evaluarea rezultatelor învățării
  3. Raportarea rezultatelor stagiului
  4. Evaluarea și îmbunătățirea programului de formare