Pregătirea tutorilor pentru învățarea bazată pe muncă

Cursul se adresează lucrătorilor din companii care desfășoară pregătire practică a studenților la locul de muncă, mentori sau supraveghetori pentru pregătirea practică a studenților în companii, formatori calificați pentru ucenici în învățământ dual, profesori / formatori în școala VET, manageri sau personal din școli sau companii VET implicati în instruirea elevilor la locul de muncă.

Cursul „Pregătirea tutorilor pentru învățarea bazată pe muncă” vă va ajuta să creșteți competențele de care aveți nevoie ca tutore, să dobândiți cunoștințe relevante, abilități interculturale și sociale, limbi străine și abilități digitale și să vă împuterniciți să oferiți o pregătire de calitate în învățarea bazată pe muncă și sisteme de învățare duale.

Instrumentele de învățare au fost create de echipa proiectului TOTVET și utilizate pentru dezvoltarea activităților de învățare ale cursului online masiv deschis (MOOC).

Module de curs

Modulul 1: Organizarea programului de instruire

Modulul 2: Conducerea învățarea bazată pe muncă

Modulul 3: Leadership

Modulul 4: Monitorizare și evaluare