Modulul I: Organizarea programelor de formare

Topic 2: Stabilirea rezultateler învatarii
1.1. Evaluarea nevoile de instruire 1.3. Elaborarea planului de instruire