Modulul I: Organizarea programelor de formare

Topic 3: Elaborarea planului de instruire
1.2. Stabilirea rezultateler învatarii 1.4. Organizarea procesului de învatare