Modulul II: Organizarea invatarii prin aplicatii practice

Topic 1: Implementarea programului de instruire
1.4. Organizarea procesului de învatare 2.2. Munca în echipa