Modulul II:Organizarea invatarii prin aplicatii practice

Topic.2: Munca în echipa
2.1. Implementarea programului de instruire 2.3. Invatarea prin aplicatii practice