Modulul II: Organizarea invatarii prin aplicatii practice

Topic 3: Invatarea prin aplicatii practice
2.2. Munca în echipa 2.4. Comunicarea interpersonala