Module III: Leadership

Topic 4: Crearea de rețele
3.3. Rezolvarea problemelor 4.1. Monitorizarea progresului cursanților