Modulul IV: Monitorizare și evaluare

Topic 1: Monitorizarea progresului cursanților
3.4. Crearea de rețele 4.2. Evaluearea rezultatelor învățării